Contact

Heb je een vraag? Neem vrijblijvend contact op.

Uw persoonsgegevens worden door BIOOM NV, Lindenstraat 4B-9831 Deurle (Sint-Martens-Latem), T 0032(0)475.727.862, info@sea-rent, BTW BE 469.797.823 verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw reservatie en op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@sea-rent.be. 
Via dit adres kan u ons ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hier.